Energetikos ir aplinkosaugos teisė

  • Konsultavimas vandentvarkos įmonių veiklos klausimais;
  • Klientų konsultavimas energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo Lietuvos Respublikoje klausimais;
  • Visų energijos rūšių gamybos, energijos išteklių gavybos, energijos pirkimo pardavimo, importo ir eksporto, tiekimo, perdavimo, paskirstymo sutarčių rengimas ir teisinis įvertinimas;
  • Atstovavimas klientams gaunant licencijas ir leidimus atitinkamoms energetikos veiklos rūšims;
  • Kliento interesų atstovavimas ikiteisminėse institucijose ir teismuose dėl ginčų, kylančių iš energetikos santykių.